Projectes sòcio-culturals


La Fundació està posant en marxa diferents projectes de caire social, amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i progressistes, adreçats sobre tot a l'àmbit municipal. Aquests projectes tenen com a finalitat treballar amb alguns dels col·lectius que més pateixen la discriminació del model neoliberal: tercera edat, joventut, dones i immigrants. Pretenen treballar creant xarxa amb totes aquelles organitzacions i movi-ments socials que conformen la societat civil catalana.

El nostre objectiu és treballar temes transversals com són la discriminació de la dona, la interculturalitat, la demo-cràcia radical i valors tan importants com la pau i la solida-ritat, sempre des d'una vessant lúdica i participativa.


Etiquetes de comentaris: ,Jornades de Debat


La Fundació Pere Ardiaca, té com a objectiu copsar els debats de fons, estructurals més importants dels problemes i conflictes quotidians a la nostra societat i al món, impulsar jornades de debat i reflexió amb la presència dels auténtics coneixedors de les qüestions implicades des d'un punt de vista polític, teòric i professional, per anar construint pensament i propostes que ens facin anar avançant cap a una societat d'éssers lliures i iguals.

Etiquetes de comentaris: ,Segueix-nosAgenda